Contact

* required fields


Contact:

For scientific questions contact:

Dr Grzegorz Szewczyk
Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Medical University of Warsaw
e-mail: grzegorz.szewczyk@wum.edu.pl


Contact in organisational matters:

Medisfera Spółka z o.o.
ul. Bruzdowa 60F
02-991 Warszawa

tel. kom. 502 646 723 
e-mail: biuro@medisfera.pl